Politika privatnosti

Osnovne odredbe

Poslovanje je u današnje vreme neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka.

Kao kompanija koja u prvi plan stavlja odnos prema potrošačima, veoma nam je stalo do zaštite podataka o ličnosti naših kupaca i korisnika sajta.

CREDENZA doo Subotica se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa svrhom i pravnim osnovom, zbog kojih su prikupljeni.

CREDENZA doo Subotica će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere, u cilju obezbeđivanja da se obrada podataka o ličnosti vrši u skladu sa pozitivnopravnim propisima i kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca.

Podatke koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u CREDENZA doo Subotica, takođe obrađivači i primaoci sa kojima je regulisan odnos. Svi zaposleni u CREDENZA doo Subotica su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našoj stranici, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu web stranicu.

Ova Politika privatnosti sadrži informacije o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima lica na koja se podaci odnose, o rukovaocu, obrađivačima i primaocima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja podataka o ličnosti i izmenama i dopunama ove Politike privatnosti.

Podaci o rukovaocu

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: CREDENZA doo Subotica

Sedište: Hrastova 42/11, 24000 Subotica

Matični broj: 21663786

Poreski identifikacioni broj: 112390424

Email: [email protected]

Telefon: 062/846-2985

Podaci o ličnosti koji se obrađuju

CREDENZA doo Subotica obrađuje sledeće podatke:

Ime i prezime

Adresa stanovanja

Broj telefona

E-mail adresa

IP adresa

Datum rođenja

Pravni osnov i svrha obrade

Prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekomonskog, kulturnog i društvenog identiteta; dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti:

Pristanak, dat od strane posetioca web stranice Credenza.rs , kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na [email protected] ili slanjem dopisa na adresu koja je prethodno naznačena;

Zaključenje i/ili izvršenje ugovora;

Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca;

Pravni osnov određen je u skladu sa čl. 12 važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha obrade:

CREDENZA doo Subotica obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovoj Politici privatnosti o registrovanom korisniku sa svrhom:

– odgovaranja na upit ili zahtev korisnika i pružanja najbolje moguće usluge;

– obrađivanja narudžbine (npr. obaveštavnje kupca o statusu narudžbine, vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.)

– omogućavanje kupcima podnošenje reklamacija i povrata u online prodavnici;

– omogućavanje kupcima zamene robe;

– omogućavanje kupcima različitih načina plaćanja;

– omogućavanje kupcima povraćaj sredstava plaćanja;

– omogućavanje prikazivanja potrošačima sadržaja na web stranici na najučinkovitiji način;

– filtriranje sadržaja koji je prilagođen vašim interesovanjima;

– obaveštavanje o promenama odredaba, uslova i pravila i/ili drugih administrativnih podataka;

– pohranjivanje bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici web stranice mogu kreirati;

– omogućavanje učestvovanja korisnika u nagradnim igrama i sličnim promocijama;

– prilagođavanje sadržaja korisnika našim web stranicama, u cilju pružanja personalizovane ponude;

– otkrivanje i/ili sprečavanje zloupotrebe ili prevare.

Vaše podatke možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju vaše posebne saglasnosti, i to sa svrhom:

– izveštavanja o posebnim pogodnostima, koje su često vremenski ograničene;

– izveštavanja o sezonskim sniženjima, akcijskim prodajama i ostalim prodajnim pogodnostima;

– izveštavanja o posebnim akcijama rezervisanim za naše članove;

– obaveštavanja o novim kolekcijama;

– dostavljanja korisnih informacija vezanih za Credenza.rs Online prodavnicu

– kontaktiranja u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.);

– marketinških analiza, u cilju poboljšanju prodajne ponude.

Registracija i otvaranje profila

Credenza.rs Online prodavnicu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Gosta”.

Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, datum rođenja i IP adresa.

Vaš CREDENZA profil dostupan je samo nakon registracije na Credenza.rs web stranici sa tačnim registracionim podacima, tj. e-mail adresom i lozinkom – zato vas molimo da te podatke čuvate i da koristite sigurne (složene) lozinke. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku kombinujete velika, mala slova i brojeve, te da svakako upotrebite lozinku od barem šest znakova. Preporučujemo i da lozinku promenite makar jednom godišnje. CREDENZA doo Subotica nema pristup lozinci, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke.

Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao.

Korisnik garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

CREDENZA doo Subotica čuva podatke do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu [email protected] (e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik) ili slanjem dopisa na adresu sedišta rukovaoca. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa Newslettera i sl.), Credenza.rs Online prodavnica će čuvati vaše podatke u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

Gore navedeni podaci (osim lozinke) i istorija porudžbina na vašem profilu, dostupni su zaposlenima u CREDENZA doo Subotica i obrađivačima sa kojima rukovalac ima regulisan odnos, kada je to neophodno za ispunjenje svrhe obrade. Ako vas zanima ko sve može imati pristup vašim ličnim podacima, molimo vas pročitajte rubriku „Primaoci ličnih podataka.“

Poručivanje u online prodavnici od strane „Gosta“

Kupovinu u našoj online prodavnici može ostvariti i neregistrovani korisnik – “gost”.

U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “gosta” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, adresa i mesto prebivališta, adresa isporuke, e-mail adresa i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, CREDENZA doo Subotica verovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.

U skladu sa načelom minimizacije podataka, od vas samo tražimo osnovne podatke, koji su nam neophodni za sprovođenje online prodaje, odnosno podatke koje će nam omogućiti da vas, u skladu sa propozicijama CREDENZA doo Subotica i dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprineti poboljšanju naše usluge, sa jedne, te povećanju vašeg zadovoljstva našom uslugom, sa druge strane.

Dostava proizvoda naručenih u online prodavnici

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine, delimo sa našim partnerom za logistiku (Post Express), kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema vašem zahtevu. Poslovni partneri ovlašćeni su da te podatke koriste i kontaktiraju vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki. Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije ovama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Na primer, ako je adresa primaoca drugacija od adrese Kupca jer želite da nekome pošaljete poklon ili naručujete u nečije ime.

Postavljanje upita ili zahteva

Korisnik našeg veb-sajta može nam postaviti specifična pitanja posredstvom kontaktnih obrazaca, koji su dostupni na Credenza.rs Online prodavnici ili alternativno, putem e-mail adrese. Podaci koje korisnik dostavi (IP adresa i/ili mail adresa) prilikom postavljanja željenih upita biće korišćeni za rešavanje korisnikovih pitanja.

Upite ili zahteve možete postaviti putem email-a [email protected] .

Navedena e-mail adresa nije lična, već poslovna e-adresa CREDENZA doo Subotica. Dakle, ista nije vezana za jedno fizičko lice, već podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe, zaposlene u CREDENZA doo Subotica, a sve u cilju brzog i efikasnog rešavanja korisnikovog zahteva.

Slanjem e-poruke posredstvom e-mail adrese navedene na veb-sajtu www.credenza.rs korisnik se slaže sa opštim uslovima korišćenja naše Online prodavnice.

Takođe, ukoliko nam ne pružite navedene neophodne podatke prilikom postavljanja upita ili zahteva, CREDENZA doo Subotica verovatno neće moći da postupi na zatraženi način.

Plaćanje u online prodavnici

Podaci sa kreditnih i debitnih kartica, koje unosite pri plaćanju u Credenza Online prodavnici ne primaju se i ne obrađuju u našim sistemima. Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti našeg partnera za online naplatu (Banca Intesa), a mi dobijamo podatke o statusu transakcije.

CREDENZA doo Subotica nikada ne dolazi u kontakt sa celovitim podacima o vašoj platnoj kartici.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuju naši partneri za online naplatu pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banca Intesa AD Beograd. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko panela Banca Intesa AD Beograd.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, CREDENZA doo Subotica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Newsletter i upotreba podataka za marketing

Putem Newsletter-a CREDENZA doo Subotica obaveštava korisnike koji pošalju svoj pristanak o: novostima u ponudi u našoj online prodavnici, tekućim marketinškim aktivnostima, programu lojalnosti i drugim programima vernosti, nagradnim igrama, posebnim događajima koje CREDENZA doo Subotica organizuje, kao i o svim drugim aktuelnim događanjima vezanih za CREDENZA doo Subotica.

Kako biste se prijavili za primanje Newsletter-a dovoljno je da pošaljete adresu e-pošte, na koju želite primati Newsletter. U svakom trenutku možete se odjaviti sa Newsletter-a u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti e-poštom nakon prijave, kao i u svakom Newsletter-u.

Prijavom na newsletter izjavljujete da ste saglasni da vršimo procenu vaše aktivnosti na našem sajtu, u cilju prilagođavanja CREDENZA Online prodavnice vašim zahtevima i interesovanjima, odnosno za dobijanja personalizovane kompilacije vesti, ponuda i drugih informacija. Vaši podaci se čuvaju i koriste za istraživanje tržišta i u promotivne svrhe. Ukoliko je potrebno, kontaktiraćemo vas isključivo putem e-mail adrese, koju ste nam pružali kao podatak o ličnosti. Vaše podatke ćemo koristiti i za analizu i poboljšanje efikasnosti Credenza Online prodavnice.

Za upravljanje prijavama i slanjem Newsletter-a koristimo Creative Mail platformu.

Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa Newslettera i sl.), Credenza Online prodavnica će čuvati vaše podatke o ličnosti u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

Podaci prikupljeni kroz vašu interakciju sa CREDENZA Online prodavnicom

Različite tehnologije mogu se koristiti na CREDENZA Online prodavnici, kako bismo je poboljšali, učinili je jednostavnijom, prilagođenoj korisnicima, efikasnijom i sigurnom. Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime. Primeri takvih tehnologija uključuju kolačiće, flash kolačiće i web-analizu.

Svi podaci koje prikupimo kroz online prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i vizuelnog izgleda naše web stranice, sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

Click-stream podaci

Kada posetite našu web stranicu, podaci se šalju sa vašeg pretraživača na naš server. Ti podaci omogućuju nam da optimizujemo naše usluge i poboljšamo vaše iskustvo na našim web stranicama i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i pohranjujemo mi ili obrađivači, sa kojima imamo regulisan odnos.

Možemo prikupljati informacije o vašem računaru za svrhe sistemske administracije, kao i za prijavljivanje zbirnih informacija za potrebe unutrašnjih marketinških analiza. Ovo su podaci o postupcima i uzorcima pregledanja naših korisnika i mogu uključivati sledeće:

IP adresu posetioca

Datum i vreme posete

URL preporuke (web mesto sa koje je posetilac poslat)

Posećene stranice i “putovanje” korisnika na našoj web stranici

Informacije o korišćenom pregledaču (tip, verzija, operativni sistem i sl.).

Cookies

Kolačić je tekstualna datoteka koju web server postavlja na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na vaš računar.

Kolačiće upotrebljavamo kako bi CREDENZA Online prodavnica radila pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, u cilju pružanja specifičnih tehničkih karakteristika i celokupnog pozitivnog korisničkog iskustva.

Pročitajte našu Politiku kolačića kako biste saznali više o našoj upotrebi kolačića.

Re-targeting tehnologije

CREDENZA Online prodavnica može koristi re-targeting tehnologije. To nam omogućava direktno i lično oglašavanje posetiocima koji su već pokazali interesovanje za naše proizvode.

Re-targeting tehnologije analiziraju vaše kolačiće i prikazuju oglase na osnovu vašeg prethodnog ponašanja pri surfovanju internetom. Za više informacija o kolačićima pogledajte našu politiku kolačića.

Prava lica na koje se podaci odnose

Ukoliko ostavite podatke o ličnosti na CREDENZA Online prodavnici, to činite u potpunosti na dobrovoljnoj osnovi. Ipak, ako odlučite da ne date tražene informacije, različite pogodnosti za kupce vam možda neće biti dostupne. U određenim slučajevima samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da naručuju proizvode, koriste određene usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj web stranici.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, CREDENZA doo Subotica pruža dosta opcija, u cilju pružanja pomoći našim korisnicima u zadržavanju kontrole nad svojim ličnim podacima, odnosno u ostvarivanju svojih prava.

Sva prava možete ostvariti slanjem upita ili zahteva na [email protected] ili na adresu CREDENZA doo, Hrastova 42/11, 24000 Subotica. Upite ili zahteve ćemo obraditi bez odlaganja i u skladu sa zakonskim obavezama te ćemo vas informisati o merama koje smo preduzeli.

Kao lice na koje se podaci odnose imate sledeća prava:

Pravo na informisanje

Sve informacije u vezi obrade vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gore naznačenu adresu ili putem e-mail adrese. Radi zaštite lica na koje se podaci odnose, potrebno je da se kao podnosilac upita ili zahteva identifikujete na odgovarajući način.

Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete potvrdu o obrađivanju vaših podataka o ličnosti. Po osnovu ovog prava možete dobiti informaciju o tome koji se vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o rukovaocu i obrađivačima ličnih podatka, roku čuvanja podataka o ličnosti i dr.

Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke.

Pravo na brisanje

U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka (npr. ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, itd). Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti vašem zahtevu, obavestićemo vas o istom.

Pravo na ograničenje obrade

U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu vaših ličnih podataka. Svoja prava vezana za ograničenje obrade možete ostvariti i putem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primati svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora i kada se vrši automatizovano.

Pravo na prigovor

Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kada se obrada zasniva na legitimnim interesima CREDENZA doo Subotica, npr. za marketinške svrhe.

Pravo na povlačenje pristanka

U svakom trenutku imate pravo da povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.

Pravo na pritužbu nadzornom organu

Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši odredbe važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd.

Kako možete ostvariti svoja prava i kontakt za potrebe izricanja prigovora

Kako biste poslali pritužbu ili prigovor, ako želite da rešite neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših ličnih podataka koje obrađuje CREDENZA doo Subotica molimo Vas da to učinite koristeći naše sledeće kontakte:

CREDENZA doo

Hrastova 42/11

24000 Subotica

Republika Srbija

e-mail:i[email protected]

Da bismo vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za CREDENZA doo Subotica predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

Primaoci podataka o ličnosti

CREDENZA doo Subotica deli podatke o ličnosti potrošača sa sledećim poslovnim partnerima, u svrhe ispunjavanja funkcije CREDENZA Online prodavnice i pružanja Potrošačima kvalitetnog iskustva na CREDENZA Online prodavnici:

Post Express – kurirska služba, koja pruža uslugu isporuke poručenih artikala Potrošačima, a radi izvršenja porudžbine prima sledeće podatke: ime i prezime, adresa i broj telefona;

Banca Intesa a.d. Beograd – pruža usluge online plaćanja, prilikom izvršavanja porudžbine na CREDENZA Online prodavnici, te obrađuje podatke o bankovnom računu Potrošača, radi izvršenja plaćanja. Napominjemo, CREDENZA doo Subotica nema, niti u bilo kom slučaju prima podatke o tekućem računu Potrošača;

Direktna Banka – Kragujevac – pruža usluge povrata novca u slučaju da Potrošač iskoristi svoje zakonsko pravo na odustanak od ugovora o prodaji robe na daljinu, te u tom cilju obrađuje sledeće podatke o ličnosti Potrošača: ime i prezime, adresu stanovanja i broj tekućeg računa

Prilikom obrade podataka o ličnosti CREDENZA doo Subotica može vaše lične podatke podeliti sa svojim poslovnim partnerima ili povezanim licima, na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu.

Veb-stranica www.credenza.rs tehničkim i organizacijskim merama štiti od neovlašćenog pristupa, izmene ili deljena podataka o ličnosti, kao i od gubljenja ili brisanja, ali ne može garantovati za druge Internet kompanije.

Vremenski rok u kom se vaši podaci čuvaju

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), CREDENZA doo Subotica će u narednih šest meseci nakon deregistracije čuvati vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju rešile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe u CREDENZA Online prodavnici obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj. do trenutka uspešno izvršene kupovine, uračunavajući i vreme za rešavanje eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo vašem zahtevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.

Svi podaci prikupljeni kroz interakciju sa CREDENZA Online prodavnicom (kao što su analiza kupovine, IP adresa, analiza uređaja, retargeting marketing i sl) prilikom posete web stranici brisaće se u roku od 24 meseca od dana njihovog prikupljanja.

Ako to zahtevaju pozitivnopravni propisi, CREDENZA Online prodavnica navedene podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.

Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

Maloletnici

Maloletnici mlađi od 15 godina ne smeju da koriste CREDENZA veb-stranicu. CREDENZA doo Subotica ne prikuplja, niti zadržava lične podatke od lica mlađeg od 15 godina, te nijedan deo ove Internet stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 15 godina. Ako roditelji, rođak ili zakonski zastupnik takvog lica otkrije da je poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem e-mail-a [email protected]

Izmene i dopune politike privatnosti

Politika o privatnosti se može povremeno menjati kako bi se uskladila sa pozitivnopravnim propisima.

Sve promene koje možemo načiniti u Politici privatnosti biće objavljene na ovoj stranici i prema potrebi, možete biti obavešteni putem e-pošte.

PODATAK O LIČNOSTI 

je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

LICE NA KOJE SE PODACI ODNOSE

 je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, koje je starije od 15 godina.

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI 

je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao sto su prikupljenje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

ZBIRKA PODATAKA 

je svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim krterijumima.

RUKOVALAC 

je svako fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugim određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje srvha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje.

OBRAĐIVAČ 

je pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

PRISTANAK lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasno potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

IDENTITET I KONTAKT RUKOVAOCA PODACIMA CREDENZA doo Subotica
Hrastova 42/11
24000 Subotica
Telefon: 062/8462985, e-mail: [email protected]

SVRHA NAMERAVANE OBRADE I PRAVNI OSNOV OBRADE

Svrha obrade je slanje promotivnih materijala i obaveštenja o popustima, novim blog tekstovima, prodajnim podsticajima i obaveštenja o novim proizvodima.
Pravni osnov je pristanak lica na obradu podataka na osnovu člana 12. Stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

PODACI KOJE ĆE RUKOVAOC PRIKUPLJATI I OBRAĐIVATI
1 .e-mail adresa

ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

CREDENZA doo Subotica podatke o ličnosti čuva trajno ili do opoziva pristanka na obradu podataka.

DUŽNOST RUKOVAOCA PODACIMA

Podatke koje prikupi obrađuje na način koji obezbeđuje zaštitu, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Lice koje daje podatke u svakom momentu može da traži opoziv obrade podataka kao i pristup podacima, ispravku ili brisanje njegovih podataka, ima pravo da ograniči obradu podataka, kao i pravo na prigovor, pritužbu Povereniku i pravo na prenosivost podataka. Lice čiji se podaci obrađuju takođe ima pravo na obaveštenje ako su podaci o njemu otkriveni u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka.